Post-doctoral Researcher @ the PKD Research Group

Leuven VIB-KU Leuven Center for Brain & Disease Research

23 Aug 2021

Leuven

VIB-KU Leuven Center for Brain & Disease Research

Thomas Voets Labs

Post-doctoral

1

27 Aug 2021

The PKD Research Group of the Laboratory of Pediatrics (KU/UZ Leuven) and the Laboratory of Ion Channel Research (KU Leuven/VIB) are looking for a motivated post-doctoral researcher to join their team.

Our translational research focuses on understanding the mechanisms behind cyst formation in autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) and the discovery of early biomarkers. ADPKD is the most common inherited kidney disorder, and is characterized by the progressive development of renal cysts leading to kidney failure and the need for dialysis and transplantation. There is currently no cure for ADPKD, mainly because the molecular mechanism behind cyst formation remains unresolved.

Our research group has developed a novel human renal cell line model derived from urine of ADPKD genotyped patients. This allows us to collect cells non-invasively from patients in an early and late disease stage, which presents the ideal tool to identify molecular factors that initiate cystogenesis. The aim of project is to further characterize these cells, identify molecular pathways that are altered in ADPKD patient-derived cells and investigate how these alterations influence cyst formation. Furthermore, this model will be used for drug discovery as an essential step to select new molecules for pre-clinical testing. The project is embedded in a strong collaborative network with international partners at the University of Yale (USA), Mayo Clinic (USA) and the University of Cologne (Germany).

To continue this project, we are looking for a motivated Post-Doc with a keen interest in molecular, cell physiological and clinical research. He/she will work in a team together with another post-doc, PhD students and technicians. A university PhD in Biomedical Sciences, Pharmaceutical Sciences, Biology, Biochemistry or Medicine is required. Experience with 3D cell culture is a plus. A passion to tackle scientific challenges and ability to work in a team are mandatory.

We offer a Post-doctoral position for 1 year (with the possibility to extend) in an interdisciplinary environment with access to state-of-the-art technology.

Start date of the position: 1st June 2021.

If interested, send a detailed CV and your motivation to Rudi Vennekens and Djalila Mekahli.

De PKD Onderzoeksgroep van het Laboratorium Pediatrie (KU/ UZ Leuven) en het Laboratorium voor Iononekanaalonderzoek (KU Leuven/VIB) zijn op zoek naar een gemotiveerde post-doctorale onderzoeker om hun team te vervoegen.

Samen onderzoeken wij de mechanismen die cystvorming in autosomale dominante polycystische nierziekte (ADPKD) in de hand werken. ADPKD is de meest voorkomend erfelijk nierziekte, en wordt gekenmerkt door de progressieve ontwikkeling van niercysten. Uiteindelijk leidt dit tot nierfalen, gevolgd door dialyse en transplantatie. Er bestaat momenteel geen effectieve behandeling aangezien het moleculair mechanisme achter de cystevorming onduidelijk blijft.

Onze onderzoeksgroep heeft daarom een nieuw humaan renaal celmodel ontwikkeld, geëxtraheerd uit urine van ADPKD patiënten. Deze cellen worden non-invasief gecollecteerd bij ADPKD patiënten in verschillende (vroeg en laat) stadia van de ziekte. Hiermee willen we de moleculaire factoren opsporen die cystogenese initiëren. Het doel van het doctoraatsproject is de verdere karakterisatie van deze cellen om zo nieuwe moleculaire wijzigingen in ADPKD op te sporen. Bovendien zal dit model dienen voor drug discovery met als doel nieuwe moleculen te selecteren voor preklinische analyse. Dit project kadert in een samenwerking met internationale partners van de University of Yale (USA), Mayo Clinic (USA) en de Universität Köln (Duitsland). 

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze en gemotiveerde persoon met interesse voor celfysiologie, celbiologie en klinisch onderzoek. Hij/zij zal werken in een team met een post-doc, PhD studenten en laboranten. Een doctoraat in Biomedische of Farmaceutische Wetenschappen, Biologie, Biochemie of Geneeskunde is vereist. Ervaring met 3D celcultuur is een plus. Een passie voor wetenschappelijk onderzoek en een sterke teamgeest zijn onmisbaar.

We bieden een post-doctorale positie van 1 jaar (verlenging mogelijk) in een interdisciplinaire en dynamische omgeving met toegang tot state-of-the-art technologie.

Start: 1 Juni 2021

Indien geïnteresseerd, stuur een gedetailleerde CV en motivatie naar rudi.vennekens@kuleuven.vib.be en djalila.mekahli@uzleuven.be.