Jr Research Technician in the Laboratory of Neurophysiology in Neurodegenerative Disorders

Leuven VIB-KU Leuven Center for Brain & Disease Research

30 May 2022

Leuven

VIB-KU Leuven Center for Brain & Disease Research

Sandrine Da Cruz Lab

Technical Support

1

About the lab

The VIB-KU Leuven Center for Brain & Disease Research is part of the VIB Life Sciences Institute and is embedded within the University of Leuven, which ranks among the world’s top 50 universities. At our Center, researchers study the cellular mechanisms of health and disease in the central nervous system.

The Da Cruz lab (https://dacruzlab.sites.vib.be/en)  focuses on disease mechanism and therapy development for human neurodegenerative diseases, including Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) and Frontotemporal Dementia (FTD), the second most common dementia. To this end, we combine sophisticated mouse genetics, and cutting-edge stem cell and genome editing approaches to model human neurological disorders in vivo and in vitro.

Job description

The Da Cruz lab is looking for a full-time, highly motivated, and dedicated junior research technician to work in the research team and act as a lab coordinator.

The research technician will help with the maintenance of the mouse colony and will support the team in the day-to-day research work. The successful candidate is expected to have solid experience in mouse colony management and perform basic mouse-related work and immunohistochemistry. The successful candidate will also be responsible for aspects of lab organization such as lab maintenance and overseeing biosafety requirements.

Your profile

Required

 • Candidates have a professional bachelor’s degree in biomedical/biological/biochemical laboratory technologies with hands-on experience in molecular/cellular biology or equivalent.
 • You have solid experience in the following techniques: PCR, genotyping, mouse colony maintenance, Western blotting, and immunohistochemistry….
 • You are willing to work with laboratory animals (mice and rats).
 • You are the holder of a Felasa B certificate.
 • You are fluent in written and spoken Dutch and English.
 • You are passionate about science and enthusiastic to be part of a dynamic research team.
 • You are very organized, meticulous, proactive, independent, and self-motivated.
 • You have excellent interpersonal communication skills and strong managing skills.
 • You are a team player and can take responsibility.

Appreciated

 • Expertise in cellular cultures is a plus.
 • Experience with rodent surgeries is a plus.
 • You are eager to expand your skills in new technologies.

We offer

 • Access to top state-of-the-art infrastructure 
 • Learn innovative techniques and tools, from stem cells to neurobiology
 • A stimulating international research environment
 • Competitive salary and benefits
 • Open-ended contract

Starting date: As soon as possible

How to apply?

Interested candidates are invited to submit their candidacy in English through the VIB online application tool.

A complete application file (English) should contain the following documents:

 • detailed CV
 • motivation letter describing your previous job experience
 • names and contact information of 3 references

For further information and questions, please send an email to Sandrine Da Cruz (Sandrine.dacruz@kuleuven.be)  

Interested in a virtual visit? Visit us at https://360.cbd.vib.be

Over het labo

Het VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek maakt deel uit van het VIB Life Sciences instituut en KU Leuven, één van de 50 beste universiteiten ter wereld. De 250 onderzoekers in ons onderzoekscentrum bestuderen de werkingsmechanismen van ons zenuwstelsel en de ziekteprocessen die het aantasten.

Het Da Cruz lab (https://dacruzlab.sites.vib.be/en) richt zich op ziektemechanismen en therapieontwikkeling voor neurodegeneratieve ziekten bij de mens, waaronder Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) en Frontotemporale Dementie (FTD), de tweede meest voorkomende dementie. Hiertoe combineert het team geavanceerde muisgenetica, geavanceerde stamcel- en genoombewerkingsbenaderingen om menselijke neurologische aandoeningen in vivo en in vitro te modelleren.

Job omschrijving

Het labo is op zoek naar een voltijds, zeer gemotiveerde en toegewijde junior laboratoriumtechnoloog om in het onderzoeksteam te werken en te fungeren als lab coördinator.

De laboratoriumtechnoloog zal helpen bij het onderhoud van de muizenkolonie en zal het team ondersteunen bij de dagelijkse onderzoeksactiviteiten. Van de succesvolle kandidaat wordt verwacht dat deze gedegen ervaring heeft met het beheer van muizenkolonies en basale muis gerelateerde werkzaamheden alsook immunohistochemie uitvoert. De succesvolle kandidaat is tevens verantwoordelijk voor verschillende aspecten van labo organisatie zoals laboratoriumonderhoud, bestellingen en toezicht op de vereisten voor bioveiligheid.

Profiel

Vereist

 • Je hebt een Bachelor diploma in biomedische/biologische/biochemische laboratoriumtechnologieën met praktische ervaring in moleculaire/cellulaire biologie of gelijkwaardig.
 • Je hebt ruime ervaring met volgende technieken: PCR, genotypering, beheer van muizenkolonie, Western-blotting, immunohistochemie…
 • Je bent bereid met proefdieren (muizen en ratten) te werken.
 • Je hebt een Felasa B-certificaat.
 • Je bent vloeiend in Nederlands en Engels, zowel gesproken als geschreven.
 • Je bent gepassioneerd door wetenschap en enthousiast om deel uit te maken van een dynamisch onderzoeksteam.
 • Je bent zeer nauwkeurig, proactief, zelfstandig en gemotiveerd.
 • Je hebt uitstekende communicatieve en managementvaardigheden.
 • Je bent een teamspeler en houdt ervan verantwoordelijkheid te nemen.

Wenselijk, maar niet vereist

 • Je bent bekwaam in celkweek; expertise in neuronale celculturen is een meerwaarde.
 • Ervaring met knaagdieroperaties is een meerwaarde.
 • Je wil graag je vaardigheden in nieuwe technologieën uitbreiden.

We bieden

 • Toegang tot de nieuwste en meest geavanceerde infrastructuur
 • Mogelijkheid om nieuwe technieken te leren, van stamcellen tot neurobiologie
 • Een stimulerende internationale onderzoeksomgeving
 • Een competitief salaris en extralegale voordelen
 • Contract van onbepaalde duur

Startdatum: zo snel mogelijk

Hoe solliciteren?

Geïnteresseerde kandidaten worden hierbij uitgenodigd hun sollicitatie online en volledig in het Engels in te dienen via de VIB jobsite.

Een volledig kandidatendossier bestaat uit volgende elementen:

 • gedetailleerd CV
 • motivatiebrief met beschrijving van vorige jobervaringen.
 • naam en contactgegevens van minstens 3 referenties

Voor verdere informatie en eventuele vragen over de functie kan je contact opnemen met professor Sandrine Da Cruz via email (Sandrine.dacruz@kuleuven.be)  

Breng ons alvast een virtueel via https://360.cbd.vib.be